Empiria i Wiedza

Fundacja Empiria i Wiedza została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego aby budować i rozwijać potencjał Polskiego Kapitału Społecznego i budować lepszą przyszłość Polski poprzez inwestowanie w edukację, w oparciu o równe szanse w dostępie do niej. Działanie to jest zgodne z założeniami kultury i misji BGK, w które wpisany jest rozwój, szczególnie zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski, co wynika z troski o Polskę, świat i losy przyszłych pokoleń.

Tak więc, realizacja celów fundacji, odbywać się będzie poprzez kształcenie Polaków na wielu poziomach, począwszy od młodzieży szkolnej, poprzez studentów, a skończywszy na osobach zajmujących kluczowe stanowiska w strategicznych sektorach spółek skarbu państwa.

Empiria

Drogą do ich budowy jest edukacja wspierająca w rozwoju najzdolniejszych, a jednocześnie wyrównująca szanse i gwarantująca równy dostęp do wiedzy wszystkim obywatelom.

  • Edukacja młodzieży i studentów w zakresie wiedzy ekonomicznej, finansów i bankowości.
  • Stypendia na prestiżowych zagranicznych uczelniach dla kadry zarządzającej, osób pełniących strategiczne funkcje w polskich firmach, oraz spółkach skarbu państwa
  • Propagowanie i rozpowszechnianie w przystępny sposób specjalistycznej wiedzy ekonomicznej wśród wszystkich grup społecznych.
  • Podnoszenie poziomu edukacji, promowanie i wdrażanie nowych technologii w tym zakresie.
  • Promowanie postaw etycznych i relacji społecznych wśród młodego pokolenia.

Strona dostepna pod adresem empiriaiwiedza.pl/